Privacy Policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

White Citadel verwerkt beperkte persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

  • Naam
  • E-mailadres

Uitsluitend alleen na je toestemming, bijvoorbeeld als je een e-book van ons download. Deze gegevens gebruiken we voor marketing doeleinden.

Verder verwerkt White Citadel een geanonimiseerde versie van je I.P. adres. Hierbij is het laatste octet van het IPv4 adres verwijderd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een persoonsgegeven is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

White Citadel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Website analyse

White Citadel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Dit doen we doormiddel van Google Analytics die privacy vriendelijk ingesteld staat volgens deze handleiding van Autoriteit van Persoonsgegevens. Samenvattend zorgt dit voor dat we:

  • Google Analytics Cookies gebruiken
  • Het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd
  • We een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten
  • Gegevens delen met Google hebben uitgezet
  • Geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
  • Functie van User ID's hebben uitgeschakeld in Google Analytics

Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers. We verwerken met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG). Dit houdt in dat White Citadel op grond van de AVG geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.

2. Marketingdoeleinden

Wanneer we je persoonsgegevens (naam en e-mailadres) invult in bijvoorbeeld een popup op onze website gebruiken wij deze voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief. Hier vragen we ook expliciet toestemming voor wanneer voordat je je aanmeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

White Citadel bewaart je niet directe persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 26 maanden in Google Analytics. Hoelang de duur is van onze cookies kan je lezen in ons cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.

Wanneer je naam en e-mail adres invult op onze website, delen we deze met Active Campaign dit is het programma wat we gebruiken om e-mail nieuwsbrieven naar je toe te sturen. Veder delen we jouw gemaskeerde I.P. Adres met Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

White Citadel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door White Citadel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

White Citadel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail naar: [email protected].