Alles over de Bluetooth-versie van je Apparaten

Eden van der Veeken

Geschreven door:

Fact checked en geredigeerd door: Julian Koops

Alles over de Bluetooth-versie van je Apparaten

Bluetooth: het is overal om ons heen en vrijwel iedereen maakt er gebruik van. Meer dan 20 jaar geleden bestond het al en inmiddels bestaan er vele bluetooth-versies. Dat maakt het jammer genoeg niet altijd even overzichtelijk. Wat is een bluetooth-versie, wat houdt het in en over welke versies beschikken mijn apparaten?

Logische vragen. Geen zorgen: na het lezen van dit artikel zijn al je vragen omtrent de verschillende bluetooth-versies beantwoord. Je weet straks bijvoorbeeld wat bluetooth 5.2 inhoudt en ook termen als bluetooth-profielen en -klassen zijn je niet meer onbekend. 😄

Wat is zijn de verschillende versies van bluetooth?

Bluetooth is een draadloze verbinding en de technologie hierachter is door de jaren heen steeds verbeterd. Door deze upgrades ontstonden er telkens nieuwe bluetooth-versies. Dit begon bij bluetooth 1.0 en inmiddels zitten we bij bluetooth 5.3. Voor deze versies geldt: hoe hoger het getal, hoe beter de bluetooth-technologie.

Wat is bluetooth en hoe werkt het?

Bluetooth is een van de belangrijkste draadloze technologieën op de markt: vrijwel alle apparaten maken er gebruik van. Bluetooth is een soort onzichtbare kabel die apparaten met elkaar verbindt. Het is de kern van wat draadloze technologie mogelijk maakt.

De term bluetooth staat voor de connectiviteit tussen apparaten. Dit omvat zowel het signaal als de hardware. Wat betreft de hardware dienen de apparaten voorzien te zijn van een chip met een antenne die data kan coderen, decoderen en verzenden.

Maar hoe werkt bluetooth dan op je apparaten? Hoe werkt een bluetooth-speaker bijvoorbeeld? Dat is een lastig stukje technologie dat ik je hier zo goed mogelijk uitleg, want om vragen te beantwoorden rondom bluetooth is het wel zo handig als je bluetooth zelf een beetje begrijpt. 😁

Vaak staat één van de apparaten ingesteld als detecteerbaar, meestal het apparaat met een output zoals een speaker. Dit apparaat verstuurt zogeheten pin-signalen die detecteerbaar zijn voor andere apparaten die over bluetooth beschikken. Zo detecteert je smartphone je bluetooth draadloze koptelefoon.

De bluetooth-verbinding tussen de apparaten vormt een 'piconet'. Dit is een micronetwerk van herkenbare radiogolven die communiceren tussen de apparaten. De radiogolven zijn relatief kort (zo'n 15 meter), zodat er niet overal bluetooth-golven met elkaar botsen.

Het bluetoothsignaal (de radiogolven) werkt op een frequentie tussen de 2.4 en 2.485 GHz. Het bluetoothsignaal maakt daarbij gebruikt van frequency hopping. Hierbij is het signaal verdeeld in kleine kanalen waartussen het bluetoothsignaal 'springt'.

Dit verkleint de kans op storingen met andere apparaten op dezelfde frequentie. Zo verbind je je pc met een muis en met een toetsenbord, zonder dat die twee verbindingen elkaar verstoren.

Ook beschikt ieder apparaat over een eigen adres. Ook dit draagt bij aan het feit dat verschillende bluetooth-verbindingen niet met elkaar storen. Krijgt je muis bijvoorbeeld een signaal binnen van je tv, dan negeert hij dit als het niet overeenkomt met het adres van de pc waarmee de verbinding tot stand is gekomen.

Bluetooth is inmiddels een snelle en efficiënte manier van communicatie tussen verschillende apparaten. Het is mede zo populair omdat het weinig energie verbruikt om te functioneren en omdat de datastromen tussen de apparaten inmiddels zo geoptimaliseerd zijn dat ze vrijwel foutloos met elkaar communiceren.

Welke apparaten maken gebruik van bluetooth?

Bluetooth is overal om ons heen. Vrijwel ieder apparaat maakt er gebruik van. Denk aan telefoons, pc's, speakers, sporthorloges, camera's, tv's, enzovoort. Maar bluetooth is ook terug te vinden in dingen als koelkasten, thermostaten en lichten.

Dat laatste verbaast je misschien, dit zit zo: bluetooth speelt een grote rol in het Internet of Things (IoT). Het IoT omvat fysieke voorwerpen die met internet verbonden zijn en data verzenden: onder andere slimme apparaten. Heb je een slimme thermostaat? Deze beschikt over bluetooth.

Bluetooth is niet meer weg te denken uit deze tijd. Zonder bluetooth is er een hele hoop niet mogelijk. Een hoop verbindingen zouden bedraad zijn, een aantal verbindingen zijn dan niet eens mogelijk en van slimme apparaten is al helemaal geen sprake.

Is bluetooth veilig?

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt of het veilig is om een draadloze verbinding te gebruiken om persoonlijke gegevens te verzenden.

Op het moment dat bluetooth voor het eerst uitkwam, waren er enkele problemen rondom de veiligheid. Inmiddels is bluetooth keer op keer vernieuwd en verbeterd, waardoor het tegenwoordig een zeer veilige verbinding is.👌

Zijn er dan helemaal geen risico's? Jawel, net als bij iedere verbinding is er het risico op hackers. Hackers maken bij bluetooth gebruik van bluejacking en (in mindere mate) bluebugging.

Dit is grotendeels te voorkomen door bluetooth uit te zetten of op niet-detecteerbaar te zetten wanneer je in het openbaar bent. En zie je ooit een vreemd apparaat tussen de vertrouwde apparaten in de bluetooth-instellingen? Of krijg je vreemde berichten via bluetooth binnen? Verwijder deze dan.

Wat is het verschil tussen de versies, klassen en profielen?

Bluetooth in eerste instantie onder te verdelen in twee 'soorten': Bluetooth Classic en Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE of BLE).

Bluetooth Classic zie je terug bij de hoofdstromen van dataoverdrachten. Zo verzendt en ontvangt je telefoon data naar en van je oortjes, je smartwatch, speakers, noem maar op. Je telefoon heeft een relatief grote datastroom en maakt daarom gebruik van Bluetooth Classic.

Bluetooth Low Energy verbruikt minder energie, omdat de dataoverdracht in vergelijking met Bluetooth Classic klein en langzaam is.

Dit zie je terug op apparaten met een redelijk kleine datastroom en waarbij het belangrijk is dat de batterij lang meegaat. Zo zie je dat veel smartwatches gebruikmaken van Bluetooth Low Energy.

Dat verklaart ook waarom je smartwatch een paar dagen meegaat zonder deze tussendoor uit te zetten en je bluetooth-speaker slechts een aantal uur, ondanks dat deze een grotere accu heeft.

Close-up van iemand die de tijd bekijkt op een smartwatch

Als je nu denkt 'Maar waarom maakt een speaker dan geen gebruik van Bluetooth Low Energy?'. Daar is de datastroom te groot voor. Er is nauwelijks tot geen sprake van vertraging in het afspelen van muziek, omdat de data snel verzendt van het apparaat naar je speaker.

Er bestaan overigens (voor zowel Bluetooth Classic als voor Bluetooth Low Energy) verschillende versies met verschillende klassen en profielen. 👇

Versies

Bluetooth bestaat al jaren. Door die jaren heen is bluetooth ontwikkeld tot wat het nu is, maar dit is een wereld van een verschil met wanneer bluetooth net uitkwam.

Iedere keer dat bluetooth een grote upgrade kreeg, werd bluetooth geschaald onder een andere versie.

Dit is omdat de bluetooth waarover een apparaat beschikt afhankelijk is van de hardware. Een nieuw apparaat krijg een betere bluetooth-chip met de upgrade, maar het andere apparaat had dan de niet-verbeterde bluetooth-chip. Om dit makkelijk van elkaar te onderscheiden, werd bluetooth onderverdeeld in versies.

Apparaten met verschillende bluetooth-versies zijn met elkaar te verbinden, maar de verbinding maakt dan gebruik van de functies en specificaties van de laagste bluetooth-versie. Inmiddels bestaan er meerdere bluetooth-versies, waarover je later meer leest. 👀

Profielen

Het bluetooth-profiel bepaalt het soort gegevens dat je uitwisselt met de bluetooth-verbinding. Het stelt de functies en opdrachten van een bluetooth-verbinding vast. Twee bluetooth-apparaten zijn compatibel als ze dezelfde bluetooth-profielen ondersteunen.

Er bestaan meerdere profielen. Zie het als de taal van de bluetooth-apparaten. Het ene apparaat spreekt bijvoorbeeld Nederlands, Engels en Frans. Spreekt het andere apparaat een of meer van deze talen? Dan zijn de compatibel.

Klassen

De klasse van bluetooth bepaalt het draadloze bereik van je bluetooth(-apparaat). Er bestaan drie klassen: klasse 1, klasse 2 en klasse 3. Klasse 1 heeft in theorie een bereik van 100 meter, klasse 2 van 10 meter en klasse 3 van minder dan 10 meter.

Dat gezegd hebbende, is het bereik ook afhankelijk van een hoop andere factoren, zoals interferentie van andere verbindingen en elektrische apparaten, en blokkades van muren en andere apparaten.

Zo zie je op de verpakking van een bluetooth-speaker met klasse 1, al snel een bereik van 10 meter, ondanks dat dit in theorie 100 meter is. Dit is omdat die tien meter overeenkomt met de praktijk en die 100 meter niet.

Hoe verschillen de bluetooth-versies van elkaar?

Hoe hoger de bluetooth-versie, des te nieuwer en beter de bluetooth is. Er zijn drie grote factoren waarin de verschillende bluetooth-versies van elkaar verschillen: stroomverbruik, bereik en datasnelheid.

Voor iedere nieuwe versie geldt bovendien een verbetering van de beveiliging. Alles over de verschillende bluetooth-versies, lees je hier. 😄

Bluetooth 1

In 1999 werd bluetooth uitgevonden. Deze versie kennen we nu als bluetooth 1.0. Het bereik was kort (klasse 1), de snelheid traag (minder dan 1 Mbps) en het stroomverbruik was alles behalve efficiënt.

In 2001 verscheen bluetooth 1.1. Hierbij was er sprake van relatief kleine verbeteringen. De verbinding tussen twee apparaten hield beter stand, maar achterwaartse compatibiliteit (verbinden met een lagere versie) liep niet lekker.

In 2003 kwam bluetooth 1.2 om de hoek kijken en dit bracht grotere verbeteringen met zich mee. De verbinding verliep sneller en vlekkelozer en ook de beveiliging maakte een sprong door middel van frequency hopping.

Bluetooth 2

Kort na bluetooth 1.2 kwam bluetooth 2.0: in 2004. Dit ging samen met een verbeterde datasnelheid (3 Mbps) en het beter omgaan met interferentie, wat ook de stroomefficiëntie weer verbeterde.

Bluetooth 2.1 deed zijn intrede in 2007. Ondanks de jaren die hiertussen zitten, was de verbetering relatief klein. De verbinding werd weer wat veiliger en had minder storingen vanwege de zogeheten functie: Secure Simple Pairing (SSP).

Voor beide geldt dat het (theoretische) bereik nu op 30 meter lag in plaats van minder dan 10 meter.

Bluetooth 3

In 2009 verscheen bluetooth 3.0 met daarbij een groot keerpunt in de datasnelheid. Deze snelheid was nu 24 Mbps. Dit was te realiseren vanwege de mogelijkheid om te verbinden via bluetooth, maar de data te verzenden via wifi.

Ook de veiligheid en energie-efficiëntie van bluetooth verbeterde weer en samen met de grote verbetering in de snelheid, zorgde dit voor een enorme groei in de populariteit van bluetooth. Het bereik was het enige dat niet verbeterde, maar ondanks dat was bluetooth nu de voorkeursmethode voor dataoverdrachten.

Bluetooth 4

Bluetooth 4.0 kwam in 2010 en samen daarmee werd ook Bluetooth Low Energy (BLE) geïntroduceerd. Dit was een enorme verbetering voor het energieverbruik. Ook het bereik van bluetooth 4.0 verhoogde van 30 meter naar 60 meter.

De snelheid van de dataoverdracht bleef hetzelfde, maar de verbinding tussen bluetooth-apparaten verbeterde. Waar je de vorige versies relatief vaak opnieuw diende te verbinden, is dit met bluetooth 4.0 niet het geval.

Met bluetooth 4.0 kwamen ook ‘Bluetooth Smart Ready devices’. Dit zorgde dat hoofdapparaten, zoals je smartphone, nu konden dienen als een hub: ze ontvingen data van het ene apparaat en konden dit doorsturen naar een ander.

Het grote probleem van bluetooth 4.0 was dat dit stoorde met het 4G-signaal. Dit zorgde dat beide verbindingen minder goed presteerden en meer energie verbruikten. Gelukkig loste bluetooth 4.1 dit op toen deze versie in 2013 om de hoek kwam kijken.

Ook was het nu mogelijk voor bluetooth-apparaten om met elkaar te verbinden zonder tussenkomst van een hub. Ze dienden nu zelf als hub of als direct start- of eindpunt van de bluetooth-verbinding. Dit, tezamen met wat andere verbeteringen, resulteerde ook weer in een verhoogde energie-efficiënte van het bluetoothsignaal.

In 2014 verscheen bluetooth 4.2. Ook hier was weer een grote verbetering te zien. De beveiliging maakte een grote sprong, maar ook de hoeveelheid data die tegelijkertijd te verzenden was, verhoogde aanzienlijk.

Tegelijkertijd verbeterde ook de energie-efficiëntie wederom. Deze verbeteringen speelde tevens een enorme rol het Internet of Things.

Bluetooth 5

Een geopende case met daarin twee bluetooth-oortjes met op de achtergrond een telefoon

In 2016 kwam bluetooth 5.0. Dit was een zeer grote verbetering en deze versie zie je nog op veel huidige apparaten. Het (theoretische) bereik van bluetooth 5.0 (en 5.1 en 5.2) verhoogde naar 240 meter. Ook de verbinding verbeterde en is nu sneller gemaakt.

Daarnaast verbeterde ook weer de beveiliging en met bluetooth 5.0 deed ook dual audio zijn intrede. Dual audio maakt het mogelijk om audio af te spelen op twee verbonden apparaten.

Bluetooth 5.1 deed zijn intrede in 2019 en kwam weer samen met andere nieuwe functies. Zo bracht bluetooth 5.1 ook de mogelijkheid om aan de hand van de bluetooth-verbinding te achterhalen wat de locatie van een apparaat is. Deze technologie zie je terug in bluetooth smart-tags.

Verder zorgden veel kleinere updates dat de snelheid van het koppelen van apparaten weer verbeterde, evenals de beveiliging en stroom-efficiëntie.

En eind 2019 was er bluetooth 5.2. De focus hierbij lag bij verbeteringen voor audio-apparaten. Daarmee kwam LE-audio dat staat voor Low Energie-audio. Dit resulteert in een zeer hoge kwaliteit audio-overdracht via bluetooth terwijl het stroomverbruik nog steeds laag is.

Ook maakte bluetooth 5.2 meerdere gesynchroniseerde datastromen mogelijk. In andere woorden: Het is nu mogelijk om twee dezelfde gegevensoverdrachten te versturen naar twee apparaten.

Nu was het bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk om beide oortjes met je telefoon te verbinden in plaats van 1 oortje met de telefoon en het andere oortje met het eerste oortje.

Dit is een verbetering voor de verbinding en elimineert eventuele vertragings- of synchronisatieproblemen tussen links en rechts. Ook is het nu mogelijk om te kiezen welk oortje je wenst te gebruiken indien je er maar één van de twee wenst te gebruiken.

Een ander bijkomend voordeel is dat bluetooth 5.2 het ook mogelijk maakt om twee paar oortjes of koptelefoons te verbinden met één bron.

De recentste versie van bluetooth is bluetooth 5.3. Deze versie kwam uit in 2021. Er zijn hierbij geen enorme verbeteringen of nieuwe functies te benoemen. Wel is de verbinding weer sterker, de energie-efficiëntie wederom verbeterd en is de beveiliging weer geüpgraded.

Bluetooth 5.4 ligt ook op de loer, maar is momenteel nog niet terug te vinden in de huidige apparaten.

Hoe zie je welke bluetooth-versie je hebt?

Hoe je ziet welke bluetooth-versie je hebt, is afhankelijk van het apparaat waarvan je het wenst te achterhalen. In de meeste gevallen staat het in de handleiding of de verpakking van het apparaat.

Gaat het om apparaten waarop je zelf geen taken uitvoert? Denk aan oortjes en speakers, dan dien je het te achterhalen aan de hand van de bijgeleverde informatie. Staat het hier niet, of ben je het kwijt? Neem dan contact op met de fabrikant of verkoper.

Gaat het om apparaten waarop je taken uitvoert? Denk aan smartphones, tablets en pc's, dan is het vaak te achterhalen via de instellingen van het apparaat. 👇

Hoe achterhaal je de bluetooth-versie van een Windows-pc?

Screenshot van de bluetooth-versie die te zien is in het apparaatbeheer van een Windows-pc

Om de bluetooth-versie van een Windows-pc te achterhalen ga je naar apparaatbeheer. Typ 'apparaatbeheer' in de zoekbalk van de taakbalk en open hier het apparaatbeheer. In Apparaatbeheer zie je ergens 'Bluetooth'.

Klik op het pijltje naast 'Bluetooth' om de bluetooth-apparaten en -onderdelen te tonen. Je ziet nu een overzicht van de (eerder) verbonden bluetooth-apparaten en de bluetooth-onderdelen van je pc. Hier staat de bluetooth-chip of -adapter van je pc ook tussen.

Wat de naam hiervan is, verschilt per pc. Meestal herken je de juiste optie aan bijvoorbeeld het benoemen van de processor. Er staat bijvoorbeeld iets met 'Intel'. Klik hierop met je rechtermuisknop en klik op 'Eigenschappen'.

Als het goed is, zie je nu een venster met enkele tabbladen waaronder 'Geavanceerd'. Staat het tabblad 'Geavanceerd' er niet tussen? Dan heb je de verkeerde bluetooth-optie gekozen uit de lijst. Vind dan alsnog de juiste door te controleren of dit tabblad erbij staat.

Gevonden? Klik dan op 'Geavanceerd'. Naast 'Firmwareversie:' zie je een cijfer achter 'LMP', bijvoorbeeld LMP 10.256. Hierbij is het eerste cijfer van belang: dit cijfer staat gelijk aan een bepaalde bluetooth-versie. In de tabel hieronder zie je welke LMP-waarde voor welke bluetooth-versie staat.

LMP-waardeBluetooth-versie
LMP 0Bluetooth 1.0
LMP 1Bluetooth 1.1
LMP 2Bluetooth 1.2
LMP 3Bluetooth 2.0
LMP 4Bluetooth 2.1
LMP 5Bluetooth 3.0
LMP 6Bluetooth 4.0
LMP 7Bluetooth 4.1
LMP 8Bluetooth 4.2
LMP 9Bluetooth 5.0
LMP 10Bluetooth 5.1
LMP 11Bluetooth 5.2
LMP 12Bluetooth 5.3

Deze stappen gelden voor zowel Windows 11, 10, 8 en 7. Het enige verschil is dat je bij Windows 7 apparaatbeheer niet via de zoekbalk in de taakbalk opent. Druk hiervoor tegelijkertijd op de Windows- en R-toets, typ hierna 'devmgmt.msc' in en klik op enter. De rest van de stappen zijn hetzelfde.

Hoe achterhaal je de bluetooth-versie van een Mac?

De bluetooth-versie van een iMac of MacBook achterhalen, is vrij makkelijk.

  • Open het Apple-menu en klik op 'Over deze Mac'. Er opent nu een venster.
  • Klik in het venster op 'Systeemoverzicht' in het tabblad 'Overzicht'.
  • Vouw de opties onder 'Hardware' uit door op de pijl ernaast te klikken.
  • Blader in de geopende lijst naar 'Buetooth' en klik hierop.
  • Zoek in de lijst die nu verschijnt naar 'LMP-Versie'.

Achter LMP staat óf de bluetooth-versie en daarachter tussen haakjes de LMP-waarde die hierbij hoort, dan staat er bijvoorbeeld 'LMP-versie: 5.1 (0x10), óf enkel de LMP-waarde, dan zie je bijvoorbeeld 'LMP-versie: 0x10'.

De LMP-waarde staat voor de bluetooth-versie. Hierboven (bij de methode voor Windows-pc's) staat een tabel met de LMP-waardes en de bijhorende bluetooth-versies. Deze zijn hetzelfde als voor Macs.

Hoe achterhaal je de bluetooth-versie van een Android-smartphone of tablet?

Er zijn ontzettend veel verschillende Android-toestellen en daarmee ook ontzettend veel verschillende manieren om de bluetooth-versie van je toestel te achterhalen. Gelukkig is dit voor de meeste Android-toestellen soortgelijk.

Open de instellingen op je Android-smartphone of - tablet. Het is optie om te zoeken naar 'bluetooth' via de zoekbalk van de instellingen. Maar vaak is er een instelling met de naam 'info', 'toestel-info', 'meer informatie', 'algemeen' of iets in die richting. Hieronder staan dan de gegevens van je toestel, waaronder de bluetooth-versie.

Staat dit er niet? Dan raak ik je aan om de bluetooth-versie te achterhalen via de handleiding, verpakking, fabrikant of verkoper.

Er zijn mensen die het gebruik van een app aanraden om de bluetooth-versie te achterhalen. Naast het feit dat veel van deze apps niet zo goed werken, ben ik er na jarenlang werken met smartphones en tablets achter gekomen dat er een hoop apps te downloaden zijn die uiteindelijk niet bepaald gunstig zijn voor je telefoon.

Veel van deze apps zijn apps die systeeminfo uitlezen. Dat is voor het achterhalen van je bluetooth-versie ook het geval. Daarom raad ik je dit af. De meeste problemen die hierdoor mogelijk ontstaan, zijn op te lossen. Maar voorkomen is beter dan genezen. 😅

Hoe achterhaal je de bluetooth-versie van een iPhone of iPad?

Witte iPhone met daarop het snelle instellingen-menu geopend

Voor alle Apple-gebruikers: ik heb slecht nieuws. Apple geeft je niet de mogelijkheid om de bluetooth-versie van je iPhone of iPad te achterhalen via de instellingen. Gelukkig bieden ze een gemakkelijke manier om het alsnog op te sporen.

Open de specificatie-site van Apple. In de zoekbalk typ je het type apparaat in, bijvoorbeeld 'iPhone 13 Pro', en selecteer je het apparaat in de zoekresultaten. Nu krijg je een overzicht te zien van alle specificaties van je apparaat, waaronder de bluetooth-versie. Leuk om te weten: dit is mogelijk voor alle apparaten van Apple. 😄

Conclusie

Bluetooth bestaat al jaren. Waar het ooit uit het niets begon, gebruiken we het inmiddels allemaal en hebben we er allemaal baat bij. Bijkomend nadeel: bluetooth komt van ver en tegenwoordig bestaan er allerlei versies. Daarbovenop komen termen zoals 'profielen' en 'klassen' om de hoek kijken.

Dat maakt het niet bepaald makkelijk als je iets wil weten over bluetooth. Hopelijk weet je na het lezen van dit artikel wat meer over bluetooth en de verschillende bluetooth-versies. Heb je nog vragen? Stel ze dan vooral via het feedbackformulier. In ieder geval bedankt voor het lezen. 😊

Was dit artikel behulpzaam?